Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo, sổ tay hướng dẫn về công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong quý 3-2017.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo; xây dựng các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép...

Có ủy ban 
giải quyết các 
vấn đề quảng cáo

Quảng cáo online đang rất phát triển nhưng môi trường Internet rất khó kiểm soát. Vì vậy, để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, đó phải là việc của liên bộ, ít nhất gồm 4 đơn vị: Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và công nghiệp VN.

Với xu hướng phát triển quảng cáo online như hiện nay, chỉ có thể tăng cường công tác hậu kiểm chứ không thể tiền kiểm đối với hoạt động quảng cáo.

Các quảng cáo gây tổn hại đến an ninh quốc gia, quảng cáo bạo lực có thể dễ dàng kiểm soát, nhưng những quảng cáo trái truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục mới khó xử lý. Vì vậy cần thiết có một ủy ban giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động quảng cáo.

Ở VN, các hộ kinh doanh, bán hàng online rất nhiều và đều có nhu cầu quảng cáo. Những quảng cáo này có thể sẽ có lúc phản cảm nếu bất chấp đạo đức, văn hóa.

Với những trường hợp này phải xử phạt nghiêm. Đồng thời ở tầm vĩ mô, cơ quan quản lý phải kết hợp với Google, Facebook... để quản lý các nội dung quảng cáo.

Nếu ban hành bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo, khi soạn thảo phải tham khảo ý kiến nhiều bên liên quan, sau đó tổ chức diễn đàn (cả diễn đàn online) để thảo luận.

Nhưng theo tôi, bộ quy tắc này sẽ ít được quan tâm bởi không mang lại quyền lợi thực sự cho người đang làm công việc quảng cáo.

Nếu có, chỉ cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực quảng cáo và chỉ rõ đối tượng áp dụng của quy tắc. Và thay vì đưa ra bộ quy tắc, vấn đề cần thiết là thực thi nghiêm túc Luật quảng cáo bởi lâu nay các chế tài chưa được áp dụng đúng mức.