Tiêu chuẩn Quảng cáo

Tiêu chuẩn Quảng cáo

Tham dự hội thảo có các chuyên gia, luật gia đến từ các Hiệp hội, doanh nghiệp tiêu chuẩn quảng cáo quốc tế, các cơ quan quản lý tiêu chuẩn quảng cáo của các nền kinh tế thành viên APEC; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

 

Ngày 23-24/8, Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC (CTI) tổ chức Hội thảo về các tiêu chuẩn quảng cáo, hướng đến sự hài hòa hóa các tiêu chuẩn quảng cáo theo các nguyên tắc thông lệ tốt nhất của APEC để đem lại lợi ích cho sự phát triển chung của các nền kinh tế thành viên.

 

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thúc đẩy việc hài hoà hóa các tiêu chuẩn quảng cáo trong khu vực, nhằm giảm các hàng rào phi thuế quan, giảm chi phí kinh doanh, qua đó giúp thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế nói chung. Chính phủ các thành viên APEC sẽ được hưởng lợi khi các tiêu chuẩn quảng cáo hiệu quả, đem lại một giải pháp các bên cùng có lợi, giúp tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, tạo ra các điều kiện thúc đẩy đầu tư vào thị trường mà không tạo thêm chi phí quản lý Nhà nước về quảng cao cho Chính phủ các thành viên APEC.

 

Các tham luận và thảo luận tại hội thảo hướng tới việc nghiên cứu các cách tiếp cận nhất quán và thống nhất để xây dựng, giám sát và kiểm soát các tiêu chuẩn quảng cáo trong toàn khối APEC, mang lại cho các doanh nghiệp sự minh bạch cao hơn về nội dung và quy trình quảng cáo, tạo nên sự ổn định và chắc chắn của hệ thống pháp lý giúp thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài.